Hỏi Đáp (24.03.2018)

Training Tại nhà máy ARDEX Singapore

 

Các bài viết khác

Đại diện của hảng kiểm tra tay nghề các nghệ nhân thi công bê tông Ardex công trình tại Việt Nam trước khi cấp chứng nhận đối tác duy nhất tại Việt Nam.
Đại diện của hảng kiểm tra tay nghề các nghệ nhân thi công Bê Tông Ardex tại Singapore trước khi cấp chứng nhận đối tác duy nhất tại Việt Nam.
Đại diện hãng ARDEX training công nghệ thi công đá mài - terrazzo tại Văn phòng BADIC.