Hỏi Đáp (04.11.2018)

Training đá mài Tại Việt Nam

 

Các bài viết khác

Cán bộ kỹ thuật công ty Bách Đạt training tại nhà máy ARDEX Singapore
Đại diện của hảng kiểm tra tay nghề các nghệ nhân thi công bê tông Ardex công trình tại Việt Nam trước khi cấp chứng nhận đối tác duy nhất tại Việt Nam.
Đại diện của hảng kiểm tra tay nghề các nghệ nhân thi công Bê Tông Ardex tại Singapore trước khi cấp chứng nhận đối tác duy nhất tại Việt Nam.