Hỏi Đáp (24.03.2018)

Đại diện ARDEX kiểm tra tay nghề tại Việt...

Các bài viết khác

Cán bộ kỹ thuật công ty Bách Đạt training tại nhà máy ARDEX Singapore
Đại diện của hảng kiểm tra tay nghề các nghệ nhân thi công Bê Tông Ardex tại Singapore trước khi cấp chứng nhận đối tác duy nhất tại Việt Nam.
Đại diện hãng ARDEX training công nghệ thi công đá mài - terrazzo tại Văn phòng BADIC.